Folyamatok és lét helyzetek

 

Dátum:    2021.08.23.    |    Helyszín:  Sováta

Leírás:

 

A fiatalokat újszerű, kihívást jelentő helyzetekbe hozva új tapasztalatokat tudtunk számukra nyújtani, melyek során ránézhetek saját megküzdési módjaikra, szociális készségeikre, problémamegoldó stratégiáikra, és az önreflexiójuk illetőleg a visszajelzések segítségével levonhatták a megfelelő következtetéseket, és adaptívabb működési módokat sajátíthattak el.
A tapasztalatok során rávilágítottunk az egyes cselekvések alkalmanként inadekvát voltára is, arra, hogy az miért nem vezet eredményre, adott esetben hogyan bánt másokat, és ennek kiemelése adja a viselkedésbeli hosszútávú változást. Ugyanígy mutatunk rá és emeltük ki a jól működő viselkedési mintákat is – megerősítve azt ami működik.A fiataloknak is nagyon tetszettek ezek a helyzetek , számomra felemelő volt hallgatni a sok pozitív és negatív visszajelzést az élet helyzeteikről !

 

 

Képtár

Beszámoló