proiectul

PRIMUL PAS
EvenimenteFonduri UE

Despre proiect

Primul pas

În luna septembrie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Primul pas”, cod MySMIS 135797, proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Proiectul va fi implementat în regiunea Centru, în județele Mureș, Harghita și Covasna, cu accent pe localitățile Sovata, Sighișoara, Gheorghe Doja, Lăzărea, Tușnad Băi, Gheorgheni și Covasna, toate fiind locații unde Fundația Sfântul Francisc administrează centre rezidențiale (case si cămine).

obiectiv

Proiectul are ca obiectiv general facilitarea tranziției din sistemul instituționalizat către viața independentă și sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor din Regiunea Centru, județele: Harghita, Covasna și Mureș.

rezultate

Rezultate prevăzute

Copii care benficiază de Servicii integrate

centre de zi de informare și consiliere

de tineri sprijiniți prin servicii de locuire tip ”Prima cameră”

de beneficiari ai serviciilor de sprijin în căutarea unui loc de muncă

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului este format din 130 de persoane, dintre care 74 de persoane fac parte din categoria persoanelor instituționalizate: copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani împliniți la momentul intrării în operațiune) și 56 de persoane care fac parte din categoria care au părăsit sistemul de protecție începând din anul 2016 (cu vârsta maximă de 25 de ani la momentul întrării în operațiune).

obiective

Obiective specifice

acces la servicii sociale

Îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate pentru 130 de copii și tineri instituționalizați și post-institutionalizati, prin dezvoltarea și furnizarea de  programe de servicii integrate, incluzând servicii în vederea dobândirii abilităților de viață independentă și servicii de consiliere psihologică.

Creșterea șanselor

Creșterea șanselor de integrare pe piața muncii a 60 a de persoane din grupul țintă, prin furnizarea unui program integrat de sprijin incluzând informare și consiliere profesională, formare  profesională prin cursuri de calificare și sprijin în căutarea unui loc de muncă.

Incluziune socială

Creșterea gradului de incluziune socială a 60 de tineri cu vârsta peste 18 ani din grupulțintă, prin asigurarea de servicii de locuire tip Prima cameră.

Valoarea totală

Valoarea totală a contractului de Finanțare este de 4.729.692,00 LEI.
Durate proiectului: 36 de luni.

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro