projekt

ELSŐ LÉPÉS
eSEMÉNYEKEU alapok

A projektről

Első lépés

2020 szeptemberében aláírták a finanszírozási megállapodást az „Első lépés” projekthez, MySMIS kód: 135797, amely projekt a 2014–2020-as időszak humán tőke operatív programjából társfinanszírozott. A projekt a központi régióban, Maros, Hargita és Kovászna megyében valósul meg, Szováta, Segesvár, Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy, Tusnádfürdő és Kovászna területére összpontosítva, minden olyan helyen, ahol a Szent Ferenc Alapítvány kezeli a lakóközpontokat (házakat) és otthonok).

cél

A projekt általános célja az intézményesített rendszerről az önálló életvitelre való áttérés megkönnyítése és a fiatalok társadalmi-szakmai integrációjának támogatása a Közép-régióban, Hargita, Kovászna és Maros megyékben.

eredmények

Tervezett eredmények

fiatal részesül a szolgáltatásokban

Tanácsadó és tájékoztató központ

fiatal részesül az első szoba lakást biztosító támogatásban

fiatal részesül támgatásban a munkába álláshoz

Célcsoport

A projekt célcsoportja 130 fő, ebből 74 fő tartozik az intézményesített személyek kategóriájába: gyermekek és fiatalok (akik a működésbe lépésekor legalább 16 évesek voltak) és 56 fő azon kategóriába, amelyek 2016 óta elhagyták a védelmi rendszert (a működésbe lépéskor legfeljebb 25 évesek voltak).

Célok

Konkrét célkitűzések

szociális szolgáltatások

A minőségi szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 130 intézményesített és utáni intézményes gyermek és fiatal számára az integrált szolgáltatási programok kidolgozása és biztosítása révén, ideértve az önálló életvitelhez szükséges készségek elsajátítására szolgáló szolgáltatásokat és a pszichológiai tanácsadási szolgáltatásokat.

Az esélyek növelése

Növelni a célcsoport 60 emberének a munkaerőpiacra való integrációjának esélyét egy integrált támogatási program biztosításával, amely tájékoztatást és szakmai tanácsadást, szakképzést képzési tanfolyamokon keresztül és álláskeresési támogatást tartalmaz.

Társadalmi befogadás

A célcsoportba tartozó, 18 év feletti 60 fiatal társadalmi befogadásának fokozása olyan lakhatási szolgáltatások nyújtásával, mint az első szoba

Összérték

A finanszírozási szerződés összértéke 4 729 692,00 LEI.
A projekt időtartama: 36 hónap.