Activități interactive cu psiholog Ambrus Andrea pe parcursul lunii mai (Covasna)

 

 

Data:    28.05.2021    |    Locația:    Covasna

Descriere:

 

Pe parcursul lunii mai am evaluat nevoile de consiliere ale copăiilor și am stabilit obiectivele de dezvoltare pentru 10 persoane instituționalizate din Casa de tip familial B. Apor Vilmos – Covasna. Acest plan de sprijin acoperă o perioadă inițială de 6 luni, urmând să fie revizuit după expirarea perioadei. Planul conține obiectivele de dezvoltare ale copilului pentru perioada de 6 luni, precum și activitățile și serviciile din cadrul programului de servicii integrate.

– Cei 10 elevi din proiect au beneficiat de servicii de consiliere psihologică și de activități de informare și orientare vocațională. Pentru stabilirea nevoilor de consiliere; ca instrument am utilizat Fișa de evaluare a nevoilor de consiliere; în urma acestor întâlniri s-au stabilit obiectivele de dezvoltare pentru fiecare elev în parte; aceste obiective s-au stabilit pe termen mediu/lung.

– Cu ocazia activităților de informare și orientare vocațională am stabilit cantitatea de informații de care elevii dispun în momentul actual și nevoile de informare/consiliere privind cariera.

 

 

 

 

 

 

Galerie

Raport eveniment