Scurt rezumat despre proiectul „Primul pas” – Iulie 2021

Descriere:

 

 

 

La data de 21 septembrie 2020 am încheiat primele contracte de muncă cu opt îngrijitori, doi specialiști în pedagogia dezvoltării (experti dezvoltare metodologie unitara), responsabilul pentru grupul țintă (Máté-Nagyfalusi Éva) și managerul de proiect (Nagy Gábor) din Regiunea Centru. Acest grup în primile luni s-a ocupat de identificarea, contactarea membrilor grupului țintă, și înrolarea lor în proiect. Până în luna aprilie 2021 s-a realizat evidența a 93 tineri afalați în case de copii, respectiv a 127 tineri care au părăsit deja sistemul instituționalizat de protecție specială, toți identificați ca și potențiali membri ai grupului țintă. Cu toții sunt tineri aflați în grija Fundației Sfântu Francisc, care trăiesc în centrele de plasament aflate în regiunea Centru. Responsabilul pentru grupul țintă a intrat în contact cu toate instituțiile de protecție pentru copii din Regiunea Centru (care ca în grija lor copii și tineri, ca și Fundația Sfântul Francisc), dintre care există patru instituții care și-a exprimat interesul față de proiectul nostru. Am semnat un cord de parteneriat cu aceste instituții. Cei doi specialiști în pedagogie și didactică aplicată au elaborat un program didactic având ca scop dezvoltarea tinerilor instituționalizați în patru diferite domenii.

În urma perioadei de pregătire, la data de 13 mai 2021 au început să lucreze în cadrul programului 18 noi colegi. Numărul echipei de pedagogi a crescut la 10 persoane. Ei – pe lângă cei patru psihologi – realizează proiectul de dezvolare a copiilor instituționalizați. Sunt în desfășurare patru activități diferite: dezvoltarea a abilităților de viață independentă, consiliere psihologică, activități de terapie prin arte și colocvii pentru orientarea profesională. În momentul actual 59 de tineri din 7 centre de plasament participă la acest program.

Simultan am început înrolarea în proiect și a tinerilor care au părăsit deja sistemul instituționalizat de protecție specială: managerul în domeniul pieții de muncă are în sarcină organizarea ședințelor de consiliere privind piața de muncă, în cadrul cărora tinerii pot înțelege mai ușor în ce domenii de activitate și ocupații se pot angaja cu mai multă reușită. În caz de necesitate avem posibilitatea de a acorda sprijin financiar pentru locuință pentru acești tineri, subiect de care se ocupă managerul pentru plasare și locuință, începând din a doua parte a lunii mai. În momentu actual lucrăm cu 9 tineri care au părăsit deja sistemul instituționalizat de protecție specială.

În următoarele luni, pe lângă continuarea programului pentru dezvolatea tinerilor intituționalizați, vom acorda atenție primordială tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție specială, cu scopul de a le înrola în proiect, astfel încăt toamna să putem începe programul lor de dezvolatarea în trei centre de zi.

 

 

 

Raport eveniment