Consider că beneficiari sunt receptivi…

 

 Data:    25.10.2021    |    Locația: Tusnad Bai, Santsimon

Descriere: 

Prin definiție comună, concludentă din convorbiriile noastre metodice, vocația propriu siză am perceput ca fiind o atitudine intellectuală și morală consistetă și resistentă în timp, care are ca scop dobăndirea unei vieți autonome. Am analizat și am conștientizat factori affectivi care favorizează, sau, din contră împiedică atingerea și persistența motivațiilor pro vocațioanale.
Am încercat ca beneficiarii șă ajungă la o autocunoaștere focusată pe virtutele necesare, favorizante a competențelor care asigură o proiecție perspectivică.

O atitudine generală, proprie lor, derivată din procesul de socializare concludentă din particularitățiile instituționalizării care a avut un efect determinant asupra lor, se caracteriă prin inerție învățată. Am constatat o distanțiere dintre persepectivele, posibilitățiie și competențele lor concepute în mod subiectiv și cele reale.

La început au dat dovadă de o autoevaluare relativ negativă. Percepțiile lor despre competențele lor și despre natura pieței forței de muncă erau pline de negativism, de mituri, de iraționalități și lipsă de informații.

Scopul întruniriilor era ”construirea” conceptului vocației și modelarea acelor caractere cu care se pot identifica și pe baza cărora, prin intenții corecte și perseverente își întăresc vocațiile și competențele necesare de a cuceri și dobăndi existența materială, și integritatea psihosocială.

Consider că beneficiari sunt receptivi, mă consideră un mentor necesar și bun și avem îndeplinite premisele necesare continuării activitățiilor.

Kolozsvári Tibor – psiholog jud HR

 

 

Raport eveniment