Program de servicii integrate

Descriere:

 

SA1.2 Dezvoltarea unui program de servicii integrate destinate copiilor si tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul instituþionalizat de protectie speciala a copiilor.
Sept 2020 – Febr 2021

In primele 6 luni ale proiectului Fundatia Sfantu Francisc va dezvolta un program integrat dedicat copiilor (cu varsta minima de 16 ani impliniti la momentul intrarii in proiect) care urmeaza sa paraseasca sistemul institutionalizat.

In baza nevoilor identificate ale copiilor si tinerilor institutionalizati expertii Fundatiei (KOLOZSVÁRI TIBOR si DIMINSZKI EMESE) vor dezvolta un pachet de servicii sociale care vor fi oferite copiilor cu varsta minima de 16 ani impliniti la momentul intrarii in proiect, care locuiesc in 7 centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala, administrate de Fundatia Sfantul Francisc in Regiunea Centru, respectiv: 1. casa de tip familial din Covasna, 2. caminul din Tusnad Bai, 3. casa cu module de tip familial din Lazarea, 4. caminul din Lazarea, 5. casa de tip familial din Gheorgheni si 6. casa de tip familial din Sighisoara si 7. caminul din Sovata.

In calitate de furnizor licentiat pentru serviciile sociale tip centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie speciala, Fundatia desfasoara si in prezent activitati legate de dezvoltarea de abilitati de viata independenta, activitati de suport emotional si orientare vocationala, insa acestea nu au la baza o metodologie unitara care sa duca la rezultate similare la nivelul institutiilor administrate. Dezvoltarea unui pachet integrat vizeaza pregatirea unei metodologii unitare, precum si dezvoltarea de noi activitati si imbunatatirea celor existente, cu accent pe asigurarea tranzitiei copiilor institutionalizati de la sistemul de protectie catre viata independenta.

Serviciile oferite ca parte a pachetului integrat vor include:

A) Activitati de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta: Aceste activitati vor viza dezvoltarea abilitatilor legate de gestionarea locuintei, dezvoltarea competentelor lingvistice, dezvoltarea competentelor digitale, dezvoltarea abilitatilor de comunicare, dezvoltarea capacitatii de a lua decizii, dezvoltarea abilitatilor de planificare, dezvoltarea abilitatilor de rezolvare de probleme, dezvoltarea abilitatilor de organizare a timpului, inclusiv a timpului liber, dezvoltarea abilitatilor de utilizare a banilor, educare pentru sanatate, actiuni directionate pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos etc.

B) Consiliere psihologica si suport emotional: sesiuni individuale si terapie in grup, dupa caz, vizand tematici legate de prevenirea si tratarea adictiilor (alcool, droguri), managementul stresului, prevenirea si tratarea cazurilor de furt si a altor cazuri de delict, asigurarea sanatatii reproducerii si a planificarii familiale, alegerea partenerului de viata, alegerea prietenilor, pregatirea pentru viata de familie, violenta in familie, relatia cu parintii.

C) Activitati de terapie ocupationala si artistica: activitati artistice, incluzand de ex. realizarea de materiale video, pregatirea si prezentarea de peise de teatru, precum si activitati ergoterapeutice, incluzand activitati de realizare obiecte decorative, cursuri de desen etc.
Aceste activitati contribuie la dezvoltarea creativitatii, la dezvoltarea deprinderilor manuale, la dezvoltarea respectului fata de rezultatele muncii proprii, consolidarea abilitatilor de a finaliza lucrul inceput si disciplina pastrarii materialelor in ordine, educarea rabdarii, respectarea regulilor, cooperarea cu alte persoane in vederea realizarii unor lucrari de grup – toate aceste deprinderi fiind esentiale pentru a putea conduce o viata independenta.

D) Informare si orientare vocationala: activitati de dezvoltare a abilitatilor de autocunoastere, dezvoltare personala si dezvoltarea imaginii de sine, discutii cu specialiti in diverse tematici (prevenirea discriminarii pe piata muncii, confruntarea etichetarii si prejudecatilor sociale, dezvoltarea carierei etc), intalniri cu tineri care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului si isi pot prezenta propria cale de dezvoltare ca si exemplu de caz de succes in intergrarea socio-profesionala.